รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
Young Digital Media Talent 2018
Announcement of Interview Results for MOU with Saengthong vitthaya School
MOU PSUIC and Saengthong Vitthaya School.
On 24 May 2018 Signing Ceremony for Memorandum of Understanding between PSUIC and Saengthong Vitthaya School.
 1. PR NEWS
 2. General NEWS
 3. Admission NEWS
 4. Procurement NEWS
 5. Job Application
 1. 3D Animation
 2. Graphic Design
 3. Visual Effects
 4. Website Application
 5. Games
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 1. Video
next
prev