ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อัตราค่าจ้าง 17,290.- บาท จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมีผู้สมัครน้อย ดังนั้น จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกที่นี่