ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

            ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการอุมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2533 จำนวน 1 อัตรา นั้น

            บัดนี้ การสอบคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียด -> คลิกที่นี่