วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ประจำปี 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โดยได้เชิญอาจารย์แนะแนว อาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจเข้ารับฟังบรรยาย นำโดยผศ. ดร. วิภาดา เวทยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ อาจารย์ใจเอก ฤทธิพฤกษ์ อาจารย์ธีมา หมึกทอง และ ดร.อาทิตยา นิตย์โชติ

ทางวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกทุกคน เยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษา เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพบกันอีกในโอกาสถัดไป